”How to Write a Novel Using the Snowflake Method” av Randy Ingermanson

”How to Write a Novel Using the Snowflake Method” bygger vidare på Randy Ingermansons artikel om Snöstjärnemetoden och boken besvarar en del frågor som kommer upp när man använder artikeln för att ta fram ett första utkast till en roman.

Fortsätt läsa ”How to Write a Novel Using the Snowflake Method” av Randy Ingermanson

Annonser