Ord att använda istället för ”väldigt”

Ordet ”väldigt” ska man vara försiktig med. Försök ersätta ”väldigt xxx” med ett annat ord. Här är några exempel, men med en synonymordbok (eller sajt) finns egentligen inga gränser:

 • Väldigt högljudd — öronbedövande
 • Väldigt gammal — antik
 • Väldigt gammalmodig — arkaisk
 • Väldigt öppen — transparent, genomskinlig
 • Väldigt smärtsam — olidlig, kvalfull
 • Väldigt blek — askgrå, likblek
 • Väldigt perfekt — felfri, fläckfri
 • Väldigt fattig — utblottad
 • Väldigt rik — förmögen, välbärgad
 • Väldigt rädd — skräckslagen, förskräckt, vettskrämd, skärrad
 • Väldigt allvarlig — grav, livshotande
 • Väldigt enkel — grundläggande, fundamental, elementär
Annonser

Kursivera inte främmande ord

Humoristisk video om hur kursivering av främmande ord (i det här fallet spanska) kan få flerspråkiga personers byte av språk att verka betydligt mer dramatiskt än det faktiskt är.

Å andra sidan kan man ju vara snäll och kursivera påhittade ord så att läsaren inte brottas med Google Translate bara för att upptäcka att ordet inte finns på riktigt.

Speciellt som många av mina egna påhittade ord ibland tolkas av Translate som tillhörande ett eller annat språk. Det vore ju trist om läsaren skaffar sig en rysk ordbok bara för att inse att ordet var påhittat…

Läsbarhetsindex

Reading-297450Ett läsbarhetsindex kan användas för att avgöra hur lätt- eller svårläst en text är. Även om ämnesvalet naturligtvis också avgör. Fast skriver man om kvantmekanik så kan det ju vara en hjälp om man försöker undvika långa och komplicerade ord i alla fall.

Ett läsbarhetsindex avgör inte hur bra eller dålig en text är, eller för den delen, vem texten lämpar sig för.

Läsbarhetsindexet LIX räknar långa och korta ord samt meningar. Utifrån detta beräknas sedan ett indexvärde. Det tittar inte på om orden är vanliga eller ovanliga, ålderdomliga eller moderna, enkla eller avancerade, eller om meningarna är krångligt eller enkelt uppbyggda, eller ens om de är grammatiskt korrekta.

Jag gjorde ett test på en av mina egna texter och fick ”mycket lättläst, barnböcker” på lix.se och ”5 av 5, Din text är välbalanserad och enkel att läsa! Mycket bra gjort!” på ordräknare.se.

Att mina texter tydligen ligger på ”barnboksnivå” kan ju ses som något negativt… men jag skriver ju inte för att ge läsaren en litterär upplevelse precis, utan snarare för att locka in dem i en fantasivärld och ge dem en upplevelse där. Så ett knöligt språk borde ju vara ett hinder för läsaren att på lättast möjliga sätt sugas in i fantasivärlden…

Dessutom, för att citera Randy Ingermanson, det är en enorm skillnad mellan enkel och fånig/dum/ointelligent. Det är snarare svårare att göra en text enkel än att behålla den komplicerad och kryptisk. Det senare tenderar att inträffa av sig själv om man inte håller ögonen öppna och lägger ner den mängden hårt arbete och redigering som krävs.

Baklängesredigering

Baklängesredigering låter intressant, även om just det här med felstavade ord ju borde skötas av rättstavningen i ordbehandlaren. Men att titta på meningar en i taget kan ju vara till hjälp.

Hur gör man?

Man börjar i slutet av texten och läser sista ordet (högt), sedan näst sista, osv. Eller så gör man samma sak med meningar.

Poängen är att man ska hindra hjärnan från att omedvetet fylla i med det man redan vet om sin text och göra det mer uppenbart vad man faktiskt har skrivit (och inte skrivit).

När man läser hela meningar tittar man på meningsstruktur och flöde.

En bra hjälp för självredigering alltså.

Är alla beboeliga planeter täckta av vatten?

En artikel publicerad av Fergus Simpson (läs även mer här) beskriver en simulering av beboeliga planeter där det visar sig att de flesta planeter med vatten antingen har väldigt lite, och består av mestadels öken, eller väldigt mycket vatten med max 10% av landmassan över ytan.

Kanske är det platser som Star Wars Kamino vi ska ställa in oss på att hitta?

Fast å andra sidan kritiseras artikeln i fråga för att simuleringen som gjorts saknar en massa parametrar som påverkar oceaners vara eller icke vara (för att vi inte känner till dem får man väl gissa sig till, med bara ett enda exempel att studera på nära håll…)

Så det är kanske lika bra att ställa in översvämningsapokalypsen på mina världar tillsvidare…

Men ändå… Planen att använda vatten för att skydda en Marskoloni från strålning får mig att gissa att det kanske inte är helt befängt att tänka sig att det inte bara är tvunget utan också önskvärt att placera extraterrestriella boplatser under vatten.


Rubrikbild av Stevebidmead, CC0 Public Domain, Länk

Skriva på inspiration, med en disposition eller på något annat sätt…

In other words, if you are pantsing, and it’s going well, pants on! If you are outlining and feel safe and creative, then keep outlining. If your go-to used to work but isn’t for this project, try something new. It’s called “creative” writing for a reason, after all.

via Pantser or Plotter? Deciding Which Can Save Your Writing Life | Jane Friedman